بو کیتاب اوخویون تا سواللاریزین جوابین تاپاسیز

دانلود کتاب زبان ترکی و موقعیت کنونی و گذشته آن در ایران

( بحران هویت )


نوشته حسن راشدی

بو کیتابی موطلق اوخویون چوخ گوزل توضیح وئریب

ایطیلاعاتیز دا چوخالار حتما اوخویون